Om klubben

Ikornnes dykkerklubb ble stiftet i 2001. Initiativtagere og grunnleggere var Stig Midtgård, Webjørn Jarnes, Tony Gjerde, Per Henning Johansen, Bjørnar Tusvik, Kjetil Brunstad, Anton Flemsæter, Jostein Nykrem, Tommy Årnes og Stig Brandal.
De fikk invistert i en kompressor sammen med industrivernet i Ekornes. Industrivernet bruker kompressoren til fylling av røykdykkerflasker.
I senere tid har det også blitt investert i førstehjelpsutsyr, oksygegnkoffert og dykkerflagg som brukes fritt av klubbens medlemmer.
Mye av dette utstyret har blitt betalt gjennom dugnadsarbeid som forskalingsarbeid, kontroll av kjettinger på utfar, skåre av tau på propeller, solgt rullelodd og stått vakter for ulike lokale fester. Vi vil gjerne takke alle de som har vert med på dugnadene.
I denne perioden holdt klubben til i lokaler hos Modul bygg på ikornnes.

Etter en liten «dødperiode», ble nytt styre valgt og klubben våknet til liv igjen.
I desember 2007 flyttet vi inn i nye lokaler hos Ikornnes båtforening.
Det var mange fordeler for klubben. For og nevne noen så var det helt nye lokaler samt at det ligger mye mer sentralt, og vi betaler heller ingenting for å holde til der da betalinga skjer gjennom dugnadsarbeid. Vi har i hovedsak ett rom hvor vi har kompressor stående, så låner vi møterommet til båtforeninga når det trengs.
I ettertid har vi også fått ny logo og nye hjemmesider som vi er godt nøgde med.