Styret

Styret for 2022.

Følgende personer er valgt til styret til Ikornnes dykkerklubb.

Leder:

Robert Fiksdal
telefon: 40230230
e-post: robertfiksdal22@hotmail.com

Nestleder:

Bjørnar Tusvik
telefon: 92611915
e-post: btpost@hotmail.com

Kasserer:

Kai Hjorthol
telefon: 92671266
epost: klhjort@live.com

Vara kasserer:

Thomas Jenssen
telefon: 90658085
e-post: thomasjenzen@hotmail.com

IT-Ansvarlig:

Per Ola Sæther
telefon: 95195737
e-post: peroseth@gmail.com

Styremedlem:

Lars Petter Melseth
telefon: 91769321
e-post: lpmelseth@gmail.com

Styremedlem:

Jonas Andersson
telefon: 90733370
e-post:sutaretincatinca@msn.com

Kompressoransvarlig:

Kristoffer Brungot
telefon: 47635728
e-post:
*REISEKOMITE*

Reisesjef:

Kai Hjorthol
telefon: 92671266
epost: klhjort@live.com

Reisevara:

Sindre Stuen
telefon:
e-post:

*VALGKOMITE*

Leder:

Jonas Andersson
telefon: 90733370
e-post: btpost@hotmail.com

Nestleder:

Rune Hausvik
telefon:
e-post:

Valgmedlem:

Sindre Stuen
telefon:
e-post:

Valgmedlem:

Thomas Jenssen
telefon:90658085
epost:thomasjenzen@hotmail.com

*REPRESENTANTER FOR MØTER/MEDIA*

Repr.leder:

Lars Petter Melseth
telefon: 91769321
e-post: lpmelseth@gmail.com

Repr.vara:

Ottar Hellebostad
telefon: 92090705
e-post: ottar.hellebostad@xi.no

Sikkerhetsansvarlig:

Thomas Jenssen
telefon: 90658085
e-post: thomasjenzen@hotmail.com