Kurs

Er det stor nok interesse kan vi få instruktører til og holde kurs her i bygda!

Virker dette interessant så ta kontakt med klubbleder

Robert Fiksdal
e-post: robertfiksdal22@hotmail.com
telefon: 40230230