Medlemsliste 2010

Ole Grøvlen
Aleksander Soltvedt
Rune Hausvik
Robert Fiksdal
Heimir Einarsson
Bjørnar Tusvik
Jonas Andersson
Lars Petter Melseth
Thomas Melchiorsen
Thomas Jenssen
Per Ola Sæther
Bjarne Olav Velle
Frode Aspehaug
Ørjan Olsen
Arve Gangstad
Jens Arne Strandabø
Sindre Stuen
Ottar Hellebostad
Espen Høidal
Bjørn Idar Lyngvær
Kai Lennart Hjorthol

Totalt 21 Stk.

Send en e-post på robertfiksdal22@hotmail.com om ej he glømt noken.