Sikkerhetsregler

SIKKERHETSREGLER FOR IKORNNES DYKKERKLUBB
Vis som pdf

1. All dykking som blir annonsert på klubbens hjemmeside er betegnet som dykking i klubbens regi, med unntak av turer som går til dykkersenter som har egne regler for hvordan dykkingen skal foregå.

2. Alle medlemmer i Ikornnes dykkerklubb og andre som deltar på dykk i klubbregi, plikter å følge disse sikkerhetsreglene og inneha dykkersertifikat fra en av de store internasjonale utdanningsorganisasjonene.

3. Dykkere som er ukjente i klubben skal fremvise gyldig sertifikat hvis det blir anmodet om det.

4. Ved bruk av dykkeleder skal denne personen sørge for felles sikkerhetstiltak og påse at nødvendig sikkerhetsutstyr er med. Dykkeleder skal også føre felleslogg.

5. Ved alle dykkerturer i regi av klubben skal følgende utstyr være med: oksygenkoffert, førstehjelpsutstyr, alarmplan, handlingsplan, skjema for dokumentasjon av dykkerulykker, fellesjournal og dykkerflagg.

6. I tilfelle ulykke: følg Ikornnes dykkerklubbs alarmplan.

7. Ved dykking skal det tas hensyn til dykkeren med minst erfaring.

8. Dykking som krever dekompresjon skal ikke foretas i regi av Ikornnes dykkerklubb.

9. Dykkeren er ansvarlig for sin egen sikkerhet under dykket og Ikornnes dykkerklubb står ikke til ansvar for eventuelle ulykker.

10. Klubbens medlemmer plikter å sette seg inn i hvordan sikkerhetsutstyret til klubben fungerer.

11. Klubbens sikkerhetsutstyr er fritt tilgjengelig for klubbens medlemmer, også i privat regi så sant det ikke skal benyttes til annonserte klubbturer. Det skal registreres i skjema for utlån.

12. Dykk bare når du er i god form og har lyst til det.

13. En dykker skal ikke dykke under forhold han/hun ikke har opplæring eller dokumentert erfaring til.

14. Det skal dykkes i par så sant det er mulig, og det skal utføres parsjekk før alle dykk.

15. En nyutdannet eller uerfaren dykker skal dersom det er mulig, dykke med en erfaren dykker.

16. Svøm ved siden av og ha armlengdes avstand til parkammeraten så sant det er mulig. Sjekk parkameraten jevnlig og bekreft med OK signal.

17. Avbryt dykket dersom du føler ubehag.

18. Ved minimum femti bar flasketrykk skal oppstigning starte. Sikkerhetsstopp anbefales.