Møtereferat fra Årsmøte 17.02.2023

Ikornnes Dykkerklubb

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTE 17.02.2023
Til stede: Kai Hjorthol, Robert Fiksdal, Thomas Jenssen, Bjørnar Tusvik,Jonas Andersson.

1. Innkalling og sakliste godkjent.
2. Fremmøtte represenanter godkjent.
3. – Robert Fiksdal ble valgt til ordstyrer.
– Robert Fiksdal ble valgt som sekretær.
– Bjørnar Tusvik og Kai Hjorthol ble valgt til og signere protokollen.
4. Årsberetning. Her har det skjedd lite. Ingen forespørsel om dugnad.
5. Regnskapet.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kai Hjorthol og ble godkjent uten merknader.
Saldo pr. 31.12.2022 er kroner 137842,- .
Fikk inn 3725,- på grasrotandelen i 2022, resten er medlemskontigent (11 medlemmer for 2022.) og luftfylling for folk som ikke er medlemmer.
Her står hvordan du går frem for og registrere deg : https://www.norsk-tipping.no/user-information/pdf?name=Vervebrev.pdf&method=inline Kjenner du noen som tipper så få de til og registrere seg.
Ellers så gikk utgiftene i fjor til webhotell, betale medlemskap i NDF/Sykkylven idrett, brønnøysundregisteret, oksygenavtalen, diverse service deler til kompressoren.

6. Budsjett 2023 :
– Kompressor : Filter, tørkestoff/kull, olje : Ca 2500,-
– Oksygenavtalen : 1700,-
– NDF medlemskontigent : 1300,-
– Webhotell/diverse : 900.-
– Tur 4000,-
– Nye bilder kompressorrom 5000,-

Totalt ca 15400,-

7. Valgresultatet for året 2023 ble enstemnig godkjent :
STYRET 2023
– LEDER ROBERT FIKSDAL
– NESTLEDER BJØRNAR TUSVIK
– KASSERER KAI HJORTHOL
– VARA KASSERER THOMAS JENSSEN
– IT-ANSVARLIG PER OLA SÆTHER
– STYREMEDL JONAS ANDERSSON
– STYREMEDL KRISTOFFER BRUNGOT
KOMPRESSORANSVARLIG
– ANSVARLIG KRISTOFFER BRUNGOT
TUR KOMITE
– TURSJEF KAI HJORTHOL
– TURSJEF SINDRE STUEN
VALG KOMITE
– LEDER JONAS ANDERSSON
– NESTLEDER RUNE HAUSVIK
– VALGMEDL. SINDRE STUEN
– VALGMEDL. THOMAS JENSSEN
REPRESENTANTER FOR MØTER/MEDIA
– REPR.LEDER KAI HJORTHOL
– REPR.VARA THOMAS JENSSEN
– SIKKERHETSLEDER THOMAS JENSSEN

8. Medlemskontigenten blir 500,- ( 500,- for hele året. Medlemmer
som melder seg inn fra og med 1.August betaler 250,- for resten av året.)

9. Eventuelt :
– Kompressor : Prøver og få svar på når det blir service.Skal også få hengt opp nye luftprøver da dette ikke er gjort på en stund. Prøvene er tatt og godkjent, bare papiret som ikke har blitt hengt opp da jeg ikke har fått det fra industrivernet.
– Blir byttet ut lys i skiltet ute da dette ikke fungerer som det skal nå.
– Blir også kjøpt inn og byttet nytt lysarmatur på kompressor rommet.
– Skal også bytte ut en del av bildene på veggene på komressorrommet med nye.

Møtet hevet kl 19.00

Mvh Robert Fiksdal
Leder Ikornnes dykkerklubb.

Error thrown

Undefined constant "viewnewest"