Møtereferat 25.02.2021

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTE 25.02.2021
Til stede: Kai Hjorthol, Robert Fiksdal, Thomas Jenssen, Bjørnar Tusvik,Jonas Andersson.

1. Innkalling og sakliste godkjent.

2. Fremmøtte represenanter godkjent.

3. – Robert Fiksdal ble valgt til ordstyrer.

– Robert Fiksdal ble valgt som sekretær.

– Bjørnar Tusvik og Kai Hjorthol ble valgt til og signere protokollen.

4. Årsberetning.Det har vært en del dugnad siste tiden og mer blir det. Fått byttet alt av sinkanoder på gjestebrygge. Nå er vi i gang og kontrollere alle innfestinger på bryggene pluss diverse anna båtforeningen vil ha gjort før sesongen starter.

5. Regnskapet.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kai Hjorthol og ble godkjent uten merknader.
Saldo pr. 31.12.2020 er kroner 127446,- .
Fikk inn 4552,- på grasrotandelen i 2020, resten er medlemskontigent (13 medlemmer for 2020.) og luftfylling for folk som ikke er medlemmer.
Her står hvordan du går frem for og registrere deg : https://www.norsk-tipping.no/user-information/pdf?name=Vervebrev.pdf&method=inline Kjenner du noen som tipper så få de til og registrere seg.
Ellers så gikk utgiftene i fjor til webhotell, betale medlemskap i NDF/Sykkylven idrett, brønnøysundregisteret, oksygenavtalen, diverse service deler til kompressoren.

6. Budsjett 2021 :

– Kompressor : Filter, tørkestoff/kull, olje : Ca 2000,-
– Oksygenavtalen : 1400,-
– NDF medlemskontigent : 1300,-
– Webhotell/diverse : 950.-
– Tur 4000,-
Totalt ca 9650,-

7. Valgresultatet for året 2021 ble enstemnig godkjent :

STYRET 2021
– LEDER ROBERT FIKSDAL
– NESTLEDER BJØRNAR TUSVIK
– KASSERER
– VARA KASSERER KAI HJORTHOL
THOMAS JENSSEN
– IT-ANSVARLIG PER OLA SÆTHER
– STYREMEDL JONAS ANDERSSON
– STYREMEDL LARS PETTER MELSETH

KOMPRESSORANSVARLIG
– ANSVARLIG OTTAR HELLEBOSTAD

TUR KOMITE
– TURSJEF KAI HJORTHOL
– TURSJEF SINDRE STUEN

VALG KOMITE
– LEDER JONAS ANDERSSON
– NESTLEDER RUNE HAUSVIK
– VALGMEDL. SINDRE STUEN
– VALGMEDL. THOMAS JENSSEN

REPRESENTANTER FOR MØTER/MEDIA
– REPR.LEDER LARS PETTER MELSETH
– REPR.VARA OTTAR HELLEBOSTAD

– SIKKERHETSLEDER THOMAS JENSSEN

8. Medlemskontigenten blir 500,- ( 500,- for hele året. Medlemmer
som melder seg inn fra og med 1.August betaler 200,- for resten av året.)

9. Eventuelt :

– Kompressor : Ikke foretatt service ennå. Er også byttet firma som har service på kompressor. Så nå er det Brannvernservice i Ålesund som skal ta service. Fikk beskjed om at de også trykker flasker for oss om det er ønskelig, men venter på mer info angående dette. Skulle ta service nå i mars.

– Oksygenflasken er nå byttet ut med en 2,5 litersflaske da det er slutt på 5 liters flasker fra vår leverandør.

Møtet hevet kl 19.00

Mvh Robert Fiksdal
Leder Ikornnes dykkerklubb.

Error thrown

Undefined constant "viewnewest"