Møtereferat 07.03.2020

Ikornnes Dykkerklubb

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTE 07.03.2020
Til stede: Kai Hjorthol, Robert Fiksdal, Thomas Jenssen, Bjørnar Tusvik,Jonas Andersson.

1. Innkalling og sakliste godkjent.

2. Fremmøtte represenanter godkjent.

3. – Robert Fiksdal ble valgt til ordstyrer.

– Robert Fiksdal ble valgt som sekretær.

– Bjørnar Tusvik og Kai Hjorthol ble valgt til og signere protokollen.

4. Årsberetning.

5. Regnskapet.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kai Hjorthol og ble godkjent uten merknader.
Saldo pr. 31.12.2019 er kroner 120968,- .
Fikk inn 5212,- på grasrotandelen i 2019, resten er medlemskontigent (14 medlemmer for 2019.) og luftfylling for folk som ikke er medlemmer.
Her står hvordan du går frem for og registrere deg : https://www.norsk-tipping.no/user-information/pdf?name=Vervebrev.pdf&method=inline Kjenner du noen som tipper så få de til og registrere seg.
Ellers så gikk utgiftene i fjor til webhotell, betale medlemskap i NDF/Sykkylven idrett, brønnøysundregisteret, oksygenavtalen, diverse service deler til kompressoren.

6. Budsjett 2020 :

– Kompressor : Filter, tørkestoff/kull, olje : Ca 2000,-
– Oksygenavtalen : 1400,-
– NDF medlemskontigent : 1300,-
– Webhotell/diverse : 950.-
– Tur 4000,-
Totalt ca 9650,-

7. Valgresultatet for året 2020 ble enstemnig godkjent :

STYRET 2020
– LEDER ROBERT FIKSDAL
– NESTLEDER BJØRNAR TUSVIK
– KASSERER
– VARA KASSERER KAI HJORTHOL
THOMAS JENSSEN
– IT-ANSVARLIG PER OLA SÆTHER
– STYREMEDL JONAS ANDERSSON
– STYREMEDL LARS PETTER MELSETH

KOMPRESSORANSVARLIG
– ANSVARLIG OTTAR HELLEBOSTAD

TUR KOMITE
– TURSJEF KAI HJORTHOL
– TURSJEF SINDRE STUEN

VALG KOMITE
– LEDER JONAS ANDERSSON
– NESTLEDER RUNE HAUSVIK
– VALGMEDL. SINDRE STUEN
– VALGMEDL. THOMAS JENSSEN

REPRESENTANTER FOR MØTER/MEDIA
– REPR.LEDER LARS PETTER MELSETH
– REPR.VARA OTTAR HELLEBOSTAD

– SIKKERHETSLEDER THOMAS JENSSEN

8. Medlemskontigenten settes ned til 500,- ( 500,- for hele året. Medlemmer
som melder seg inn fra og med 1.August betaler 200,- for resten av året.)

9. Eventuelt :

– Kompressor : Ikke foretatt service ennå. Vet heller ikke når det blir pga korona viruset.

– Oksygenflasken skal byttes ut siden den foreløpige leieavtalen er gått ut.

Møtet hevet kl 18.30

Mvh Robert Fiksdal
Leder Ikornnes dykkerklubb.

Error thrown

Undefined constant "viewnewest"