Årsmøte 24.02.2012

Satsa på ett årsmøte fredag 24.02.2012 kl 17.15 v/klubblokalet.

Sakliste :

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling.

Pkt. 2 Godkjenning av fremmøtte representanter.

Pkt. 3 Valg av ordstyrer.
Valg av sekretær.
2 representanter til og underskrive protokollen.

Pkt. 4 Ã…rsberetninger.

Pkt. 5 Regnskap.

Pkt. 6 Budsjett 2012.

Pkt. 7 Valg av styre.

Pkt 8. Medlemskontigent.

Pkt 9. Eventuelle saker. (se nedenfor)

– Kompressor.

Error thrown

Undefined constant "viewnewest"