Årsmøte Søndag 25.01.2009

Tek ett årsmøte søndag 25.01 klokka 1900 på klubben.

Sakliste :

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling:

Pkt. 2 Godkjenning av fremmøtte representanter:

Pkt. 3 Valg av ordstyrer
Valg av sekretær
2 representanter til og underskrive protokollen

Ordstyrer:
Sækretær:
2 Representanter

Pkt. 4 Ã…rsberetninger:

Pkt. 5 Regnskap:
Regnskapet gjennomgått.
Merknader:

Pkt. 6 Budsjett 2008:
Gjennomgått av
Merknader:

Pkt. 7 Valg styre:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Kasserer og vara:
Valgkomite >> leder, 2medlemmer, 1varamedlem.
(dette er valgkomite for neste årsmøte.2010.)

Pkt 8. Medlemskontigent:

Pkt 9 Eventuelle saker. (se nedenfor)

– Kompressor.

– Oksygenutstyr.

– Endelig godkjenning av Internkontroll-systemet/sikkerhetsregler.

– MÃ¥ lage ny liste over tilgjengelige dykkere for kommunen.

Redigert 14.01.09.

Error thrown

Undefined constant "viewnewest"