Dykke Lørdag 12.April.

Tenkte og ta ett dykk i morga i 13 tida. Bli mest sannsynlig til emblemsanden. Bjørnar sei der er bra 🙂
So ta kontakt ska du bli me.

Error thrown

Undefined constant "viewnewest"